Mediáció

hello_vilagMindössze egy ugrás választja el a megoldás terétől!

A mediáció nem csupán konfliktus helyzeteket megoldó diplomáciai elemekkel bíró, megegyezést segítő technika. Az ontológiai mediáció elősegíti annak a képességnek a kialakítását, hogy a különböző szinteken dolgozók, a hierarchián belül is “egy nyelvet beszéljenek” a munkában meghatározott célfeladatok tekintetében!

A mediátor elősegítheti a felek közötti megegyezést azokban az esetekben, amikor az érintett személyek maguk között már képtelenek a megegyezésre. Mivel ők elképzelhetetlennek tartják, a megállapodáshoz elengedhetetlen hasonló, vagy közös szempontok meglétét.

Van aki szerint az élet egy iskola. Én inkább egy kalandparknak látom. Ahol nem csupán verseny helyzetekben mérettetünk meg. A versenyek tárházában épp úgy megtalálható egyfajta „hullámlovaglás”, mint ahogy időnként egy rodeón érezhetjük magunkat, ahol az a tét, hogy „nyeregben maradjunk”. Néha bokszmeccsre hasonlít. És cseppet sem mindegy, hogy adjuk, vagy kapjuk a pofonokat. És vajon az-e a legény, aki állja?

 És van, amikor az élet egy labirintushoz hasonlít. Időnként el is tévedhetünk benne. Van ahol nyitott átjáróra számítunk, de zárt ajtókat találunk. És van, amikor hatalmas kerülőket kell tennünk a kivezető út megtalálásához. Ilyenkor előfordul, hogy elfáradunk. Olyan is előfordul, hogy feladjuk a versenyt. Ezt jó lenne minden esetben elkerülni!

Mindig vannak társak, ellenfelek, kibicek, jóakarók, irigyek, ellendrukkerek, vetélytársak.   Az élet-játékot sosem játsszuk egyedül.

Ha nem vagyunk elég reziliensek, találékonyak, tettre készek, tudással felvértezettek, megoldás orientáltak, érzékenyek, előre látóak, ha nincs bennünk elég verseny, és küzdő szellem, valamint hiányzik belőlünk a győzelemhez elengedhetetlen hit, és összpontosító képesség, akkor gyorsan alul maradhatunk ebben a játékban.

Ám ez a “játék” egészen komoly dolog. Ahol egyszerre kell tanúbizonyságot tennünk a rátermettségünkről a legkülönbözőbb szerepekben,  a munkában,  és a magánéletünkben egyaránt. Néha jól megy minden, néha megakadunk az élet egy-egy  területén.

De beszéljünk komolyan…

A tanácsadó, mediátor, coach, tréningvezető szinte minden alkalommal képes kimozdulást indukálni a megrekedt helyzetekből. Ehhez nincs szükség semmi másra, mint arra, hogy a problémát észlelő, a megfelelő kompetenciájú szakemberhez forduljon.

Felvetődhet a kérdés, hogy miért tud egy kívülálló segítséget nyújtani?

Talán éppen azért, mert kívülálló. Mert nem érintett az aktuális kérdésben. Mert nincs sem érzelmi, sem hierarchikus kapcsolata azzal a személlyel, és azzal az élethelyzettel, amivel kapcsolatban az adott kérdésben választ keresnek. Viszont számos tudása, és kompetenciája van a potenciális megoldások megtalálása területén.

A jó szakember sok élettapasztalattal, és szakmai tapasztalattal bír. Ezért nem csupán bele tud helyezkedni a problémát átélő helyzetébe, hanem pontos ismeretei vannak a megoldástérben már meglévő, és az adott helyzetben megoldásként kiválasztható lehetőségekről.

Képes megtalálni a „tűt a szénakazalban”.

A problématér már a kezdetektől ismert. A megoldástérbe a tanácsadó szakember vezetheti át az érintetteket. Legyen szó  mediációról,  coachingról, tanácsadásról, tréningről.

Érdemes a konfliktust létrehozó állapotot, vagy a megfordíthatatlanná váló élethelyzeteket megelőzni, és lehetőség szerint elkerülni.

Ez szinte minden alkalommal akkor sikerülhet, ha külső, semleges nézőpontú, érzelmileg egyáltalán nem érintett szakember segítségét vesszük igénybe, a rendezéshez.

Gyakori megfigyelés az is, hogy egy külső, szakavatott személy olyan megoldásokat képes a felszínre hozni az érintettek tárházából, amire ők maguk sosem gondolnának.

Olyan megoldás készletet is a szempontrendszerbe illeszthet, amit az érintettek korábban talán nem ismertek.

A jó szakember felszínre tudja hozni az eddig még fel nem fedezett képességeket. Felszínre hozza, a talán már „rég sutba dobott” tehetséget.

Az alkalmasság, és képesség érzetének megerősítésével, olyan perspektíváknak nyisson kaput, amiket az illető önmagától lehetetlennek ítélt eddig, saját magával kapcsolatban.

Az ontológiai mediáció kifejezetten a megoldástérre összpontosít.

Elsődleges feladatának tartja, hogy a problémák helyett, a megoldást elősegítő verziók feltérképezésére fordítsa a figyelmet, felhasználva a meglévő forrásokat. Illetve segítse megtalálni azokat az erőforrásokat, amelyek szükségesek a megegyezés létrejöttéhez.

A munkahelyi, és a vezetői mediáció, valamint a coaching,  nem csak akkor hatásos, amikor egy konfliktusos helyzet megoldására vesszük igénybe.

 Több éves szakmai tapasztalatom azt támasztja alá, hogy előnyös mediátorhoz, coachoz, tanácsadóhoz, trénerhez fordulni akkor is, amikor még nem észlelünk jelentős zavart a rendszerben. Azonban  szeretnénk sokkal jobb teljesítményt elérni, és egy magasabb szinvonalú, eredményesebb megoldástérben mozogni!

Felhívom a figyelmet a cikkekre, szakanyagokra is, amikből információkat, nézőpontokat, és a döntéseihez szükséges aspektusokat találhat.

Találkozzunk abban a formában, ahogy az Önnek a legmegfelelőbb.  Mediáción,  coachingon, tanácsadáson, vagy tréningen.

Nyissunk új kaput egy vonzó jövőszcenáriónak!

Csaba Beatrix

IACM-CMM fokozatú tanácsadó

mester mediátor

Life coach

közösségfejlesztési, és szervezetfejlesztési tanácsadó

hello_vilag

 

 

Mindössze egy ugrás választja  el a megoldás terétől!