Célorientáció – Ontológiai csoport tréning, mint szervező erő  

 

Cél fókusz

 

Az ontológiai csoport tréning arra is lehetőséget ad, hogy a közösségi szellem jelentésének, az érintettek új perspektívát adjanak. Valamint optimális potenciál ahhoz, hogy az egyének, konstruktív résztvevőként folyjanak bele a cél elérésének kialakításába, egy magasabb szervező erővel bíró, közösségi szintű gondolkodási mintát hozva létre. Ezzel a közösségi identitástudatuk is alakulhat, erősödhet.

Az ontológiai csoport tréning a közös cél megfogalmazását teszi lehetővé. Ennek érdekében, a résztvevők újszerű, proaktív szemléletmódot kapnak. Ugyanakkor együttműködve, konszenzusos alapokra helyezkednek. Mindezt rendkívül élvezetes formában, közös gondolkodás keretében, aktív, tevékeny részesként formálják, hozzák létre a közös víziót, a számukra is motiváló, vonzó jövő- szcenáriót.

Az ontológiai csoport tréning a közös cél megfogalmazását úgy teszi lehetővé, hogy a résztvevő személyek újszerű, proaktív szemléletmódot kapnak, ugyanakkor rendkívül élvezetes formában, aktív részesei a közös vízió, a jövőszcenárió konszenzusos alapokon történő kialakításának.

 

Alkalmazási területek

A metaforikus gondolkodás integrálásával játékos formában, élményszerűen, a kreatív gondolkodásmintázat, mint attitűd kialakulásának módszertanát adjuk át. Ez pedig új perspektívák felfedezésére is alkalmat ad. Ezért az ontológiai csoport tréning, közösségi, illetve szervezeti modell kialakítására is alkalmas.

Alkalmazhatjuk munkahelyi közösségekben csapatépítési szándékkal, a menedzsment új szintű tervezési modelljeként, illetve településfejlesztésben humánerőforrás rendszerfejlesztésre, középvezetők tréningezésére is.

Valamint korosztályra, helyszínre és intézményre specifikálva, kiválóan alkalmazható civil közösségekben, valamint az ifjúságfejlesztés területén iskolákban, ifjúsági intézményekben, művelődési házakban, közösségszervezés fejlesztés területein.

A felsőoktatásban a főiskolák, egyetemek, szakmai kollégiumok hallgatói rendszerében érdemes ontológiai csoport tréningben, mind módszerben gondolkodni. Lehetőséget ad a szakmai kreativitás fejlesztésre, valamint a csoportban működés, szakmai csoportok együttgondolkodási képességének kialakításában. Különösen olyan területeken, ahol erős az indivíduum egyéni hatása, ugyanakkor a cél megvalósulása kizárólag együttműködésben valósítható meg.

Különösen ajánlott a módszertan alkalmazása Projekt megvalósítás esetén. Ahol több szervezeti egységnek közösen kell kialakítania a projektszemléletet, a partneri viszonyokat, a közös gondolkodási attitűd fejlesztését.

Újszerű alkalmazása településfejlesztési területen pedig, a várostervezés, és lakóközösségek építése témákban nyithat meg új kapukat.

 

 

Csaba Beatrix

szakértő

humánerőforrás rendszerfejlesztő

ontológiai csoport tréner