Coaching

 

hello_vilagA coaching arra való, hogy a coach, a legjobbat hozza ki a coacheeból.

Az ontológiai alapokra épülő coaching, egy talán szokatlan eszközrendszert használ a kívánt cél eléréséhez! Számos metafora áll rendelkezésre abban a térben, ahol a coaching során mozgunk.

A munkahelyi, és a vezetői coaching a tapasztalatok szerint nem csak akkor hatásos, amikor egy megakadt helyzet megoldására vesszük igénybe.

Érdemes coach segítségét igénybe venni minden olyan esetben, amikor kiélezett versenyhelyzetbe kerülünk, vagy a változásmenedzsment kerül előtérbe.

Az élet empirikus tudomány. Kizárólag tapasztalati úton lehet benne bármit megtanulni, elsajátítani. A rajtunk kívül állók tapasztalatai hatással lehetnek ránk, de mindent egybe vetve, azok csak minták, opciók, potenciálok maradnak.

Minden élethelyzetben az a döntő, hogy mi magunk hogyan viszonyulunk egymáshoz, és milyen döntések mentén szervezzük a rendszereinket?

Van, amikor az élet egy labirintushoz hasonlít. Időnként el is tévedhetünk benne. Van ahol nyitott átjáróra számítunk, de zárt ajtókat találunk. És van, amikor hatalmas kerülőket kell tennünk a kivezető út megtalálásához. Ilyenkor előfordul, hogy elfáradunk, vagy elvesztjük a hitünket. Olyan is előfordul, hogy feladjuk a játékot. Ezt jó lenne minden esetben elkerülni!

Mindig vannak társak, ellenfelek, kibicek, jóakarók, irigyek, ellendrukkerek, vetélytársak. És ha nem vagyunk elég reziliensek, találékonyak, tettre készek, tudással felvértezettek, megoldás orientáltak, érzékenyek, előre látóak, és nincs bennünk elég verseny, és küzdő szellem, valamint hiányzik belőlünk a győzelemhez elengedhetetlen hit, és összpontosító képesség, akkor gyorsan alul maradhatunk.

Az élet egy komoly játék, ahol egyszerre kell tanúbizonyságot tennünk a rátermettségünkről, a legkülönbözőbb szerepekben a magánéletünkben, és a munkában egyaránt. Néha jól megy minden, néha megakadunk egy-egy életterületen.

Beszéljünk komolyan…

A coach, tanácsadó, mediátor, tréningvezető szinte minden alkalommal képes kimozdulást indukálni a megrekedt helyzetekből. Ehhez nincs szükség semmi másra, mint arra, hogy a problémát észlelő, a megfelelő kompetenciájú szakemberhez forduljon.

Felvetődhet a kérdés, hogy miért tud egy kívülálló segítséget nyújtani? Talán éppen azért, mert kívülálló. Mert nem érintett az aktuális kérdésben. Mert nincs sem érzelmi, sem hierarchikus kapcsolata azzal a személlyel, és azzal az élethelyzettel, amivel kapcsolatban az adott kérdésben választ keresnek. Viszont számos tudása, és kompetenciája van a potenciális megoldások megtalálása területén.

A jó szakember sok élettapasztalattal, és szakmai tapasztalattal bír. Ezért nem csupán bele tud helyezkedni a problémát átélő helyzetébe, hanem pontos ismeretei vannak a megoldástérben már meglévő, és az adott helyzetben megoldásként kiválasztható lehetőségekről.

Képes megtalálni a „tűt a szénakazalban”.

Aki benne van egy probléma körben, attól sosem várjuk azt, hogy mindent higgadtan, és reálisan lásson.  Az emberek azonban gyakorta elveszítik a realitás talaját, amikor félelem, fájdalom, vagy indulat határozza meg a cselekvési mintáikat. A presszió okozta félelem, a stressz, és a versenyhelyzetek szülte kihívás tér, gyakorta generál olyan feszültséget, amit a coachingokon eredményesen lehet feloldani. Evvel létrehozva egy személyes innovációs alaphelyzetet!

Gyakori megfigyelés, hogy egy külső, szakavatott személy olyan megoldásokat is képes a felszínre hozni az érintettek tárházából, amire ők maguk sosem gondolnának.

A jó szakember arra is képes, hogy felszínre hozza az eddig még fel nem fedezett képességeket, a talán már „rég sutba dobott” tehetséget.

Az alkalmasság, és képesség megerősítésével olyan perspektíváknak nyit kaput, amelyeket az illető korábban lehetetlennek ítélt meg önmagával kapcsolatban.

A coachingban arra törekszünk, hogy a coachee a legjobbat hozza ki magából, és ez az eredmény tartós legyen. A legjobbnak lenni, ne csak vágyott állapot legyen, hanem a mindennapi reális valóság.

Személyes szakmai tapasztalatom is azt igazolja, hogy előnyös coachoz, tanácsadóhoz, mediátorhoz fordulni akkor is, amikor az eddiginél messze jobb teljesítményt kell nyújtani.

Felhívom a figyelmet a cikkekre, szakanyagokra is, amikből információkat, nézőpontokat, és a döntéseihez szükséges aspektusokat találhat.

Találkozzunk abban a formában, ahogy az Önnek a legmegfelelőbb. Coachingon, mediációban, tanácsadáson, vagy tréningen. És nyissunk új kaput egy vonzó jövőszcenáriónak!

Csaba Beatrix

IACM-CMM fokozatú tanácsadó

mester mediátor

Life coach

közösségfejlesztési, és szervezetfejlesztési tanácsadó