Team Coaching

team_coachingA team coachingot azokban az esetekben ajánlom, amikor egy projekt, vagy célfeladat megvalósításához különböző nézőpontok egyeztetésére van szükség.

Gyakori az üzleti világban épp úgy, mint a civil szférában, hogy önálló projektek, pályázatok megvalósításához nem csupán különböző hierarchiai szintek összmunkájára van szükség, hanem akár különböző struktúrák, cégek, intézmények közös alkotó együttműködése is elengedhetetlen. Ez többnyire nem csupán egy-egy fázis megvalósítására terjed ki, hanem gyakorta az egész pályázat, az egész projekt megvalósítása, és annak sikere függ attól, hogy milyen együttműködést sikerül kialakítani a megvalósítók között.

A sikerhez vezető út egyik eleme ezekben az esetekben a „közös nyelvezet” kialakítása. A reziliencia, a rugalmasság, mint keret biztosítása, miközben a projektek, pályázatok szigorú szabályozási rend szerint működnek.

Ahhoz, hogy a legkülönfélébb munkastílushoz szokott résztvevők munkája gyorsan, és eredményesen összefésülhető legyen, érdemes a team coaching hatékonyság növelő eszközét igénybe venni. Kiválóan alkalmas módja a team coaching egymás munkamódszereinek a megismerésére, a munkastílusok mellett a humán erőforrás kvalitásainak feltárására. Lehetőséget ad arra is, hogy célirányosan, a feladat szempontjából fontos tulajdonságok, és képességek összehangolásával olyan közös irányt hozzunk létre, amelyben nem csupán összedolgoznak, nem csupán kiegészítik egymást, hanem olyan csapatot alkotnak, amely maradéktalanul képes a meghatározott cél elérésére. Emellett a ma oly sok esetben alkalmazott, téma iránti érzékenyítésre is lehetőséget kínál.

Amellett, hogy a team coaching során a team minden tagjából a legjobbat hozzuk ki, még egy komoly előnye van a csoportban történő közös coachingnak. Képes a team tagjait egymással is összehangolni, tehát elkerülhető az a sokszor megfigyelt tény, hogy valaki egyénileg nagyszerű teljesítményre képes, ám koránt sem tud betagozódni egy csoport munkába, mert kevéssé tud ráhangolódni a csoportos tervező, és megvalósító tevékenységek, egymást jobban figyelembe venni kénytelen aspektusaira.

A team coaching képes létrehozni egy olyan csapatot, ahol valóban sikerre tudják vinni az adott projektet, célfeladatot, vagy pályázatot.

Csaba Beatrix

mester mediátor

IACM-CMM fokozatú tanácsadó