Mediáció magánszemélyeknek

  Egy ugrás választja el a megoldás terétől!

 

hello_vilagVan aki szerint az élet egy iskola. Én inkább egy kalandparknak látom. A kalandok tárházában épp úgy megtalálható egyfajta „hullámlovaglás”, mint ahogy időnként egy rodeón érezhetjük magunkat, ahol az a tét, hogy „nyeregben maradjunk”. Néha bokszmeccsre hasonlít. És cseppet sem mindegy, hogy adjuk, vagy kapjuk a pofonokat. És vajon az-e a legény, aki állja?

A kalandparkban elvarázsolt kastély is van, ahol semmi sem az, mint aminek látszik. Torz tükrök, „veszélyes” szakaszok, és talán még egy állandóan forgó hordó is megtalálható benne, amiben igazi művészet talpon maradni. És ebben a kaland parkban sok ismert mese, és filmhős tulajdonságaival rendelkező társ is egyszerre játssza velünk ezt az élet-játékot. Az is előfordul, hogy amikor túl komolyan vesszük a szerepeinket, az Élet valamiképpen az orrunkra koppint, és visszaterel egy korábbi fázisba.

A mediátor elősegítheti a felek közötti megegyezést azokban az esetekben, amikor az érintett személyek maguk között már képtelenek a megegyezésre, mert elképzelhetetlennek tartják a megállapodáshoz elengedhetetlen hasonló, vagy közös szempontok meglétét.

Az ontológiai mediáció  (az ontológiai mediációt, és az ontológiai coachingot, Dr. Kollár József dolgozta ki) kifejezetten a megoldástérre összpontosít. Elsődleges feladatának tartja, hogy a problémák helyett, elsősorban a megoldást elősegítő verziók feltérképezésére fordítsa a figyelmet, felhasználva a meglévő forrásokat. Illetve segítse megtalálni azokat az erőforrásokat, amelyek szükségesek a megegyezés létrejöttéhez.

Egy dolog egészen nyilvánvalónak látszik. Az élet egy empirikus “tudomány”. Kizárólag tapasztalati úton lehet benne bármit is megtanulni, elsajátítani. A rajtunk kívül állók tapasztalatai hatással lehetnek ránk, de mindent egybe vetve, azok csak minták, opciók, lehetőségek maradnak. Végül mindig az a döntő, hogy mi magunk hogyan viszonyulunk az élethez, egymáshoz, és milyen döntések mentén szervezzük a rendszereinket.

És van, amikor az élet egy labirintushoz hasonlít. Időnként el is tévedhetünk benne. Van ahol nyitott átjáróra számítunk, de zárt ajtókat találunk. És van, amikor hatalmas kerülőket kell tennünk a kivezető út megtalálásához. Ilyenkor előfordul, hogy elfáradunk, vagy elvesztjük a hitünket. Olyan is előfordul, hogy feladjuk a játékot. Ezt jó lenne minden esetben elkerülni! Az viszont megint csak biztos tény. Az élet-játékot sosem játsszuk egyedül. Mindig vannak társak, ellenfelek, kibicek, jóakarók, irigyek, ellendrukkerek, vetélytársak. És ha nem rendelkezünk kellő rugakmassággal, tettre készséggel, tudással, érzékenységgel, előre látással, ha nincs bennünk elég küzdőszellem, akkor gyorsan alul maradhatunk ebben a játékban.

Mert ez a “játék” egészen komoly dolog. Hiszen nem jelent mást, mint magát az életünket. Ahol egyszerre kell tanúbizonyságot tennünk a rátermettségünkről, a legkülönbözőbb szerepekben a magánéletünkben, és a munkában egyaránt. Néha jól megy minden, néha megakadunk egy-egy élet területen.

De hagyjuk a metaforákat, és beszéljünk komolyan…

A mediátor, coach, tanácsadó, tréningvezető szinte minden alkalommal képes kimozdulást indukálni a megrekedt helyzetekből. Ehhez nincs szükség semmi másra, mint arra, hogy a problémát észlelő, a megfelelő kompetenciájú szakemberhez forduljon.

Felvetődhet a kérdés, hogy miért tud egy kívülálló segítséget nyújtani? Talán éppen azért, mert kívülálló. Mert nem érintett az aktuális kérdésben. Mert nincs sem érzelmi, sem hierarchikus kapcsolata azzal a személlyel, és azzal az élethelyzettel, amivel kapcsolatban az adott kérdésben választ keresnek. Viszont számos tudása, és kompetenciája van a potenciális megoldások megtalálása területén.

A jó szakember sok élettapasztalattal, és szakmai tapasztalattal bír. Ezért nem csupán bele tud helyezkedni a problémát átélő helyzetébe, hanem pontos ismeretei vannak a megoldástérben már meglévő, és az adott helyzetben megoldásként kiválasztható lehetőségekről.

Képes megtalálni a „tűt a szénakazalban”.

A problématér már a kezdetektől ismert. A megoldástérbe a tanácsadó szakember vezetheti át az érintetteket. Legyen szó mediációról, coachingról, tanácsadásról, tréningről.

Aki benne van egy probléma körben, attól sosem várjuk azt, hogy mindent higgadtan, és reálisan lásson.  Azonban a harag nem jó tanácsadó. Tudjuk, hogy az indulat szülte reakció, a legritkább esetben fedi a valóságos szándékot. Az emberek azonban gyakorta elveszítik a realitás talaját, amikor félelem, fájdalom, vagy indulat határozza meg a cselekvési mintáikat. Ilyen esetben utólag nagyon gyakran változtatnának a korábbi álláspontjaikon.

Érdemes ezt az állapotot, vagy a megfordíthatatlanná váló élethelyzeteket megelőzni, és leginkább elkerülni.

Ez szinte minden alkalommal akkor sikerülhet, ha külső, semleges nézőpontú, érzelmileg egyáltalán nem érintett szakember segítségét vesszük igénybe a probléma rendezéséhez.

Gyakori megfigyelés az is, hogy egy külső, szakavatott személy olyan megoldásokat is képes a felszínre hozni az érintettek tárházából, amire ők maguk sosem gondolnának.

Olyan megoldás készletet is a szempontrendszerbe illeszthet, amit az érintettek korábban talán nem ismertek.

A jó szakember arra is képes, hogy felszínre hozza az eddig még fel nem fedezett képességeket. Felszínre hozza a talán már „rég sutba dobott” tehetséget.

Az alkalmasság, és képesség megerősítésével, olyan perspektíváknak nyitunk kaput, amiket az érintett önmagától lehetetlennek ítélt eddig, saját magával kapcsolatban.

Az ontológiai alapokra épülő mediáció, és a Life coaching, a tapasztalatok szerint nem csak akkor hatásos, amikor egy megakadt élethelyzet megoldásáért vesszük igénybe.

Több éves szakmai tapasztalatom is azt igazolja, hogy időnként előnyös  mediációs szakemberhez, coachoz, tanácsadóhoz fordulni akkor is, amikor még nem észlelünk komolyabb zavart a rendszerben, ám szeretnénk egy minőségibb élethelyzetet létrehozni. Egy szárnyalóbb, kiteljesítőbb életet élni!

Ehhez nyújt segítséget az a számos mód, amit a honlapon található menüpontokból ismerhet meg.

Felhívom a figyelmet a cikkekre, szakanyagokra is, amikből információkat, nézőpontokat, és a döntéseihez szükséges aspektusokat találhat.

Találkozzunk abban a formában, ahogy az Önnek a legmegfelelőbb. Coachingon, mediációban, tanácsadáson, vagy tréningen. És nyissunk új kaput egy vonzó jövőszcenáriónak!

Csaba Beatrix

IACM-CMM fokozatú tanácsadó

mester mediátor

Life coach

közösségfejlesztési, és szervezetfejlesztési tanácsadó

hello_vilag

 

 

Ugorjon a megoldás terébe!