Kreatív kooperációs kompetenciafejlesztő tréning

 

kooperációs_tréningA Korszellem változása, jól megfigyelhető a társadalmi keretek, és az ebben rejtőző feszültségek kifinomult rendszerében. Ebben működőképesnek maradni, nem csupán reproduktívnak lenni, hanem folyamatosan produktív működéssel, alkotónak minősülni komoly feladat. Tovább megyek.  A mindennapi élet minden területén, az üzleti szektorban épp úgy, mint a közéletben, vagy a magánéletben, az érzékelhető feszültségek egyre több konfliktus helyzetet gerjesztenek. Ezek kezelése, a feszültségek feloldása azonban a szokásosnál több figyelmet kíván a társadalom minden szintjén. Az egyéntől a családig, a munkahelytől a társadalmi színterekig.

Természetesen ennek következtében, az érintettekben felhalmozódó stressz állapotot érdemes figyelembe venni, és a legtöbbet megtenni ezek feloldhatóságáért.

Bár általában a munka világában nem szempont, botor dolog figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a munkavállalók humán erőforrások a cégek, intézmények számára! És ha nem a fluktuáció növekedése a cél, hanem egy valódi szakembergárda összehozása a cég céljainak megvalósítása érdekében, akkor érdemes az emberi tényezőkben rejlő perspektívákra is hangsúlyt fektetni, a technikai fejlesztések mellett. Hiszen nyilvánvaló, hogy a személy leterheltsége, és ennek következményeként a hivatalon kívüli környezet pressziója, egy idő után túlzott érzelmi szorításba sodorhatja a legjobb szakembereket is!

Erre lehet az egyik megoldás, az innovatív alapokra épülő kreatív kooperációs kompetenciafejlesztő tréning, amely számos területen nyújt segítséget egyénileg, ugyanakkor újszerű látásmódot is ad a cégen belüli, illetve más hierarchiákkal, szervezetekkel való együttműködések terén.

Az ismert rendszerek általában képtelenek foglalkozni az egyén egyediségével, és az ebben rejlő erőforrások kiaknázásával. Bár felismerhetően megjelenik ma már az ésszerűség, a környezet tudatosság, és a környezetvédelem szükségszerűsége, az Emberi Értékek Védelmére a zökkenő mentesebb, és produktívabb teljesítmények érdekében kevés hangsúlyt fektetnek a munkaadók.

Ennek egyféle megoldása lehet az ontológiai világkép-formálás újszerű, a világ folyamatait jobban figyelembe vevő gondolkodásmód kialakítása, a mindennapi szintre alkalmazva.

Érdemes figyelembe venni a tényt, hogy a jobb agyféltekés látásmódnak köszönhetően képesek vagyunk a realitást absztrahálni, és  a megoldások terére való rálátást biztosítva, produktívabbá válni. És ez a képesség nem kizárólag a művészek sajátja.

A reaktív attitűdöt felválthatja a kreatív attitűd,  amely sokkal inkább képessé, és alkalmassá teszi az embert a mai világban való eligazodásra, és a sikeressé válásra. ez szakmai értelemben szinte minden területre igaz lehet.

A kooperációs képesség fejlesztés, konfliktus kezelés, jövőkép alapú gondolkodás fejlesztése, új ontológiák (világkép) kialakítása, vonzó jövő szcenáriók létrehozatala, a dinamikus idő erőforrásainak a kihasználása megfogalmazott igénnyé vált.

Természetesen ide tartozhat az is, hogy képessé váljunk a saját érdekeinket akár átértékelve, dinamikusan, és tartósan csoportban dolgozni. egymás értékeinek felfedezése eredményeképpen, kooperációra készen elfogadva egymás nézőpontjait, megoldás készletét.

Különösen fontos ez minden olyan esetben, amikor különböző nézőpontú emberek együttműködésére van szükség.

A legkülönfélébb érdekeltségek mentén haladva, mégis magas szintű eredményességet kell produkálni a legrövidebb idő alatt. Ez a szakkompetencia jelenhet meg a mediációs technikák aktív bevonásával a kreatív kooperációs kompetenciafejlesztés területén. Az ontológiai alapú mediációs technikákból áthozott elemek felhasználásával, a kooperációs készség magas szintre emelésére nyílik lehetőség, a feszültség, és stressz-oldás folyamatában.

A stresszoldó kreatív kompetenciafejlesztő tréninget szívből ajánljuk a hierarchia minden szintjén, tekintetbe, és messzemenően figyelembe is véve az organigram sajátosságait. A tréning formailag, és tartalmilag is nagy hangsúlyt fektet a játékosságra, a feszültség oldásban a képzelő erő szabadon engedésére koordinált formában, és a szórakozva tanulás, mint az öröm-tevékenység fantáziát, és emóciót is megmozgató képességére. Eközben a résztvevők felfedezhetik a saját „panda hüvelykujjukat” (mediációs szakkifejezés, rejtett megoldási képességeket jelent), és friss erőt meríthetnek a dinamikus időben rejlő nyereségből.

A tréninget ajánljuk a hierarchia minden szintjén lévők számára.

Kiemelt vezetők, felsővezetők számára coaching jellegű megoldásokban.

Második lépésben vezetői, felsővezetői szinten, team coaching formában.

Csúcsvezetők számára, elsőre kizárólag egyéni coaching formában!

A tréning ideje minimum egy összefüggő nap, de sokkal előremutatóbb, és csapat-tudat építőbb, ha mindez megfelelő kreatív szemléletet inspiráló, nem céges környezetben zajlik, két napos tréning formájában. Kihasználva a mindennapoktól való eltávolodás személyes érzelmi hatását, és a befogadásra képes nyitottság elkerülhetetlen tényét.

Természetesen a kooperációs kompetenciafejlesztés, tökéletesen megoldható egyszerűbb, munkahelyi keretek között is.

A tréning meglepően kevés eszközigénnyel jár, mivel alapvetően a humán, emberi jellegre tereli a figyelmet, a gondolatiság új megközelíthetőségére alapoz.

 

Csaba Beatrix

mester mediátor  (munkahelyi, executive)

Life coach

közösségfejlesztési, és szervezetfejlesztési tanácsadó