Döntéshozatali attitűd-fejlesztő tréning

döntéshozatalA technikai fejlődés általában adott. De hogyan érhető el, hogy a Humán Erőforrás folyamatosan képes, és alkalmas legyen a nagymértékű külső presszióból egyértelműen kialakuló, az állandó verseny helyzet okozta stressz-helyzetek szellemi, és akár indulati kezelésére? Egyben minden nap megfelelő döntéseket meghozva a kreatív, és innovatív megújulás képességét is fenntartani!

A gondolati, szellemi építkezés hivatott ezt a célt szolgálni.

Azonban az iskolai képzési rendszer, bár komoly szaktudáshoz juttatja az embereket, szinte csak az intellektus pallérozásával foglalkozik. A korábbi, és jelenlegi képzési kereteken belül, a képzési rendszerek jelentős hányada, képtelen foglalkozni az egyén egyediségével, és az ebben rejlő erőforrások kiaknázásával. Bár a legtöbb helyen felismerhetően megjelenik az ésszerűség, a cégeknél kötelező CSR (vállalati felelősségvállalás), a környezet tudatosság, és a környezetvédelem szükségszerűsége. Azonban mindez nem mindig elegendő az emberi személyes aspektusokat is számításba véve arra, hogy minden helyzetben, és minden szempontból hosszú távon is permanensen megfelelő döntések szülessenek.

Ennek egyféle megoldása lehet az ontológiai alapú világkép-formálás. egy újszerű, és eddig szokatlan, meglepő gondolkodás-forma létrehozása, a mindennapi szintre alkalmazva. Ennek haszna, hogy az egyéni szinteken könnyebben felismerik a nekik előnyös struktúrákat, a nekik való működést kínáló rendszereket. Ezen az úton egészen újszerű megoldásokra ráirányítva a figyelmet, létrejöhet egy megfelelőbb válasz!

A személyes döntéshozatali attitűd, mindenkinél más alapokon nyugszik. Azonban mindenkinél hasonlóképpen, az élete folyamán öt ért impulzusok, szocializációs tényezők, az évek során kialakult egyéni értékrend, és családi hozott minták is befolyásolják a személyes döntéshozatal mechanizmusát. Azt, hogy milyen metodika szerint dönt valaki egy-egy kérdésben? Gyorsan, vagy lassan hoz döntést? Milyen prioritások vannak? Mi határozza meg a döntési sorrendet? Egyéb külső tényezők mennyire képesek módosítani egy döntést? A döntéshozatal során mennyire dominánsan jelenik meg módosító tényezőként esetleges érzelmi befolyás? Milyen elgondolása van az illetőnek a társadalmi ráhatásokról? Mennyire befolyásoló tényező az elvárás rendszer, amiben a döntést meg kell hoznia?

Ezek a tényezők nem csupán a belső humán erőforrásra érvényesek, hanem épp úgy megjelennek – mint befolyásoló tényező – a piac tekintetében, a külső kapcsolódási rendszerben. Például az üzleti partnerekkel kapcsolódó munkaterületeken, vagy akár versenyhelyzetben ide érthető a versenytársak, a konkurencia viselkedési mintái is.

Azonban érdemes NEM megfeledkezni az egyik legfontosabb alkotó elemről a piaci, kereskedelmi szektorban. Magáról a vásárlóról! Különösen a kereskedelmi, és szolgáltató szektorban fontos a vásárlói döntéshozatali attitűd felismerése.

Ugyanis a vásárlói kör döntéshozatali attitűdje, a vásárlói attitűd, pontosan ugyan abban a mezőben nyilvánul meg, ahol az eladási szándék jelenik meg. A sikeres üzletkötés területén.

Ebből következően, értelemszerűen minél inkább tisztában van egy cég döntéshozatali, és végrehajtói szintje ezekkel a döntéseket befolyásoló tényezőkkel, és minél előbb el is sajátítja ezt a tudást a maga szintjén, ( azaz beintegrálja a saját döntéshozatali struktúrájába), annál gyorsabban képes a piacon új, innovatív, és messzemenően meglepő, ámde humán szemléletű (win-win game alapú) megoldásokkal előrukkolni, és ezáltal akár új piacokat is meghódítani. Az egy napos tréning keretében a résztvevők döntéshozatali attitűdjét, annak működési szabályrendszerét tárjuk fel, és segítünk olyanná alakítani, ami korrekten szolgálja a személyt, és az általa képviselt céget.

 

Csaba Beatrix

IACM-CMM fokozatú tanácsadó

mester mediátor (munkahelyi, Executive)

Life coach közösségfejlesztési, és szervezetfejlesztési tanácsadó

2 thoughts on “Döntéshozatali attitűd-fejlesztő tréning

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.