Life coaching

life coaching…avagy amikor az ember „nem látja a fától az erdőt”

Life coaching, életvezetési tanácsadás. Tulajdonképpen furán hangzik, amikor azt mondjuk, hogy egy felnőttnek életvezetési tanácsadásra lehet szüksége. Hiszen miért is tételezhetnénk fel, hogy egy önmagáról gondoskodni tudó, minden tekintetben önálló embernek életvezetési tanácsokra lenne szüksége?

Én nem is így fogalmaznék. Inkább azt a szempontot helyezném a fókuszba, hogy az ember bármikor kerülhet olyan élethelyzetbe, amire a korábbi élettapasztalatának tárházából, úgy érzi nem talál számára jó, vagy legalább elfogadható megoldást. Ilyenkor bizony jól jön egy olyan személy segítsége, aki érzelmileg, és strukturálisan sem kötődik sem az eseményhez, sem annak szereplőihez, és van olyan kompetenciája, ami alapján joggal feltételezhető, hogy megfelelő rálátást képes biztosítani az adott kérdésben.

A Life coach legfontosabb képessége, hogy semleges státusza, és kompetenciái okán képes olyan szemszögből is látni egy-egy helyzetet, amiből teljesen új, akár meglepő eredményességet hozó megoldások születhetnek.

Miért is ne vennénk igénybe azokat a tudásokat, ami a Life coach sajátja, és miért ne sajátítanánk el azt a képességet, amivel a legváratlanabb, és legkülönbözőbb élethelyzetekben is képessé válunk a legvállalhatóbb megoldás-rendszert kidolgozni önmagunk, és ebből fakadóan a személyes környezetünk számára? Hogy megláthassuk a „fától az erdőt”, sőt el is igazodjunk benne!

Csaba Beatrix

mester mediátor, Life coach

IACM-CMM fokozatú tanácsadó

közösségfejlesztő, szervezetfejlesztési tanácsadó